JERZY ROSA: Współtwórca i współwłaściciel tygodnika GONIEC ukazującego się w Toronto.W Internecie prowadzi jego elektroniczną wersję. 

Site              Meter
e-mail